Snel opzoeken

Ionisatiespoor

Meteoor

Meteorenzwerm

Meteoriet

Meteoroïde

Voorwaartse verstrooiing

Wat is een meteoroïde?

Een meteoroïde is een vast object dat door de interplanetaire ruimte reist, met een grootte tussen 30 micrometer en 1 meter (IAU definitie). Meteoroïden reizen rond de Zon op vele verschillende banen met snelheden van ~11 tot ~72 km/s. Soms kruisen hun banen die van de Aarde en dan kunnen ze in onze atmosfeer opbranden. De meeste meteoroïden zijn zeer kleine stofdeeltjes.

woordenboek1

Wat is een meteoor?

Een meteoor (of "vallende ster") is het zichtbaar resultaat van een meteoroïde die de aardatmosfeer doorkruist. Dit komt typisch voor tussen ~120 en ~80 km hoogte.

woordenboek2

Wat is een meteoriet?

Een meteoriet is een vast stuk puin dat de tocht van de meteoroïde door de aardatmosfeer overleefd heeft en op de grond terechtkomt. Het is aanzienlijk kleiner dan de originele meteoroïde. Enkel de grote meteoroïden kunnen aanleiding geven tot meteorieten, wat ertoe leidt dat meteorieten relatief zeldzaam zijn.

woordenboek3

Meteorenzwerm

De meeste meteoren kunnen op elk moment voorkomen en kunnen uit elke mogelijke richting komen. Zij behoren tot wat we de sporadische meteoren noemen. Hun oorsprong is vooral gelinkt aan planetoïden (rotsachtige brokstukken die in een baan rond de zon vliegen). Het grootste aandeel van meteoren die in de atmosfeer van de Aarde terechtkomen is van deze aard. Er is echter een tweede populatie van meteoren die geassocieerd is met het stof dat een komeet op haar baan achterlaat.

Wanneer een komeet dicht bij de Zon komt, warmt ze op en laat ze stofkorrels achter op haar baan. Indien de Aarde de baan van deze komeet doorkruist, komt ze elk jaar rond dezelfde tijd die wolk stofdeeltjes tegen, wat leidt tot een meteorenzwerm op Aarde.

woordenboek4

Dat alle meteoren van een meteorenzwerm vanuit hetzelfde punt in de hemel lijken te ontspringen is te wijten aan een perspectief-effect. Dit punt noemen we de radiant en elke meteorenzwerm wordt vernoemd naar het sterrenbeeld waarin de radiant zich situeert. Zo bevindt de radiant van de Perseïden zich in het sterrenbeeld Perseus.

woordenboek5

Image Credit & Copyright: Darryl Van Gaal

Ionisatiespoor

Wanneer een meteoroïde de atmosfeer van de Aarde binnendringt, ontstaat er een ionisatiespoor (bestaande uit ionen en elektronen) langs het traject dat deze aflegt. In eerste en goede benadering is dit traject min of meer een rechte lijn.

Voorwaartse verstrooiing van radiogolven

woordenboek6

Dit ionisatiespoor (gele lijn in bovenstaande afbeelding) is gedurende korte tijd in staat om radiogolven (rode lijn) te reflecteren die werden uitgezonden door een zender op de grond. Als een ontvanger op dezelfde frequentie is afgestemd als de zender, dan kan deze een signaal ontvangen dat van een fractie van een seconde tot enkele seconden duurt : dit signaal noemt men een meteoor-echo.

Voorwaartse verstrooiing betekent dat de ontvanger niet op dezelfde locatie als de transmitter staat. De duurtijd van een meteoor-echo is ruw genomen afhankelijk van de grootte van de meteoroïde : hoe groter de meteoroïde, hoe langer het gereflecteerde signaal duurt. De meeste meteoor-echo's duren maar een fractie van een seconde.

De analyse van het signaal kan veel informatie geven over de meteoroïde, zoals zijn massa, snelheid en traject.