MOMSTER (MObile Meteor STation for Education & outReach)

MOMSTER-box

MOMSTER-box

De gratis MOMSTER-box bevat alles wat je nodig hebt om live radiometeoren te tonen in de klas:

 • radio-ontvanger
 • laptop
 • antenne

De radio-ontvanger komt in een aluminium kist, die wij de 'MOMSTER-box' noemen, samen met een demonteerbare antenne om op je school te installeren aan de hand van de installatie- en gebruikershandleiding (.pdf).

Maak zeker ook gebruik van de beschikbare lesmodules, werkbundels, burgerwetenschap, video en lezing ! 

 

Waar en hoe kan je de MOMSTER-box verkrijgen?

 • Een lesgever van Urania Mobiel geeft een demonstratie van de MOMSTER-box op je school.
  (tegen betaling)

 • Een lesgever van het Euro Space Center geeft een demonstratie van de MOMSTER-box in het pretpark in Redu.
  (tegen betaling)

 • Een verantwoordelijke van je school leent bij de ULB (Département Inforsciences) de MOMSTER-box uit.
  (gratis)

Contacteer ons als je een box wil uitlenen.

 

MOMSTER logo

Lesmateriaal, werkbundels

Ons ‘educatief buffet’ is een reeks lesmodules voor het secundair onderwijs rond het thema meteoren en radio-astronomie. Het zijn losse maar koppelbare modules zodat je zelf kiezen hoeveel lesuren je wil besteden en welke leertopics je wil behandelen. Het interdisciplinaire karakter van ons aanbod laat je ook toe om andere vakleerkrachten bij het project te betrekken!

Aardrijkskunde

STEAM

 

Informatica

 

Wiskunde

Fysica

Kunst

 

Contacteer ons voor suggesties voor verbeteringen of aanvullingen.

 

 

Burgerwetenschap

Je leerlingen nemen gedurende minstens één lesuur deel aan het burgerwetenschapsproject Radio Meteor Zoo en dragen zo bij aan echt wetenschappelijk onderzoek van het BIRA.

 

 

Lezing: "Hoe meteoren betrekken in de les?"

Stijn Calders geeft uitleg over meteoren en meteorendetectie met de BRAMS-antennes, alsook hoe dit wetenschappelijk onderzoek zijn toepassingen vindt in de klas aan de hand van het MOMSTER-lerarenpakket.


Stijn Calders geeft tips over hoe je meteoren kan betrekken in de les.