MOMSTER (MObile Meteor STation for Education & outReach)

MOMSTER logo

Hoe kan je meteoren herkennen op het scherm?

Spectrogram

De gegevens worden gewoonlijk weergegeven in de vorm van een spectrogram dat de frequentie-inhoud weergeeft van het ontvangen signaal in functie van de tijd.

Een typisch spectrogram is hieronder te zien: de horizontale as is de tijd (gaande van nul tot vijf minuten) en de verticale as geeft de frequentie (900-1100 Hz na omzetting in de ontvanger over 200 Hz) weer. Een rode kleur op het spectrogram staat gelijk met een sterk signaal en blauw met een zwak signaal (ruis). De sterkte neemt toe van blauw naar groen, geel en dan rood.

Spectrogram

De horizontale streep in het midden van het spectrogram  (de ‘bakenfrequentie’ genoemd in de afbeelding links) is het signaal direct afkomstig van de zender (49,97 MHz). Het spectrogram is zo opgesteld dat de Y-as loopt van 49,97 MHz -100 Hz naar 49,97 MHz +100Hz. 

De schuin naar beneden lopende signalen, die gedurende enkele minuten (zie X-as) zichtbaar zijn, wijzen op weerkaatsingen van radiogolven op vliegtuigen.

 

Zeer kleine stofdeeltjes

De signalen van korte duur (korte verticale lijnen op het spectrogram) zijn zogenaamde 'underdense' meteoor-echo's. Dit is te wijten aan zeer kleine stofdeeltjes; zij maken het grootste deel uit van de meteoor-echo's die door BRAMS gedetecteerd worden.

Sommige meteoor-echo's zijn zeer helder, andere zijn zwak. Merk op dat het signaal uit verschillende delen kan bestaan, maar als het op dezelfde verticale lijn ligt beschouwen we het als eenzelfde meteoor-echo.

 

Grotere meteoroïden

'Overdense' meteoor-echo's van lange duur worden veroorzaakt door grotere meteoroïden. Hun vorm kan in spectrogrammen echter zeer complex en gevarieerd zijn; we illustreren dit aan de hand van onderstaande voorbeelden. 'Overdense' meteoorecho's komen veel voor tijdens meteorenzwermen.

achtergrond3

 

Lokale interferentie (verstoring)

Een ander type signalen die kunnen voorkomen in spectrogrammen is de 'breedbandige interferentie': deze interferentie kan voorkomen als een verticale lijn die zich over het hele 200 Hz-bereik uitstrekt.

Deze signalen wijzen niet op meteoor-echo’s maar worden veroorzaakt door lokale interferentie (verstoring) dicht bij een ontvangststation (vb. signalen geproduceerd door een computer, een elektrische schakelaar, ...of bliksem).

Een voorbeeld hiervan zie je in de figuur hieronder.

achtergrond4

 

Breedbandige interferenties zijn gewoonlijk van korte duur, maar kunnen soms ook langer duren zoals bij vliegtuigen (zie figuur hieronder), die  meestal te zien zijn als smalle lijnen met een omgekeerde S-vorm. Het voorbeeld telt 7 vliegtuigen. 

achtergrond5