MOMSTER (MObile Meteor STation for Education & outReach)

Belgisch netwerk van radio-ontvangststations

BRAMS (Belgian RAdio Meteor Stations) is een Belgisch netwerk van radio-ontvangststations die gebruik maken van een 'forward scattering' techniek (voorwaartse verstrooiing) om meteoroïden die in de aardatmosfeer terecht komen te detecteren en te karakteriseren.

Radiowaarnemingen hebben twee grote voordelen ten opzichte van visuele waarnemingen:

  1. de waarnemingen gebeuren continu en zijn niet afhankelijk van weersomstandigheden
  2. ze zijn gevoelig voor meteoroïden met een kleinere massa die geen zichtbaar licht produceren maar in veel grotere aantallen voorkomen.

 

achtergrond1

Radiozender (afbeelding links) en ontvangstantenne in Ukkel (afbeelding rechts)

 

Zender

Een speciale zender/het radiobaken (rode driehoek op de kaart hierboven) bevindt zich in het zuiden van België en straalt naar het zenit (hoogste punt van de hemel, dus ‘verticaal omhoog’) een zuivere sinusgolf met een frequentie van 49,97 MHz en met een totaal vermogen van 150 watt.

Deze radiogolf wordt gereflecteerd door het geïoniseerde spoor dat door de meteoroïde wordt achtergelaten wanneer deze in de atmosfeer opbrandt.

Ontvangers

Zo'n 30 ontvangstations (blauwe stippen op de afbeelding hierboven) zijn over heel België verspreid en registreren radiosignalen die door de meteoorsporen gereflecteerd worden (hierna meteoor-echo's genoemd).