Select your language

MOMSTER-box

De gratis MOMSTER-box bevat alles wat je nodig hebt om live radiometeoren te tonen in de klas:

  • radio-ontvanger
  • laptop
  • antenne

11 2 Fig1 Focus MOMSTERbox compressed

Je kan één van onze drie rondreizende radio-ontvangers gedurende enkele weken op jouw school hosten. De radio-ontvanger komt in een aluminium kist, die wij de 'MOMSTER-box' noemen, samen met een demonteerbare antenne om op je school te installeren.

Lees hier alvast de installatie- en gebruikershandleiding, en maak zeker ook gebruik van de beschikbare lesmodules, werkbundels, burgerwetenschap, video en lezing

 

Contacteer ons als je een box wil uitlenen.

 

 

Lesmateriaal, werkbundels

Ons ‘educatief buffet’ is een reeks lesmodules voor het secundair onderwijs rond het thema meteoren en radio-astronomie. Het zijn losse maar koppelbare modules zodat je zelf kiezen hoeveel lesuren je wil besteden en welke leertopics je wil behandelen. Het interdisciplinaire karakter van ons aanbod laat je ook toe om andere vakleerkrachten bij het project te betrekken!

 

Aardrijkskunde

STEAM

 

Informatica

 

Wiskunde

Kunst

 

Contacteer ons voor suggesties voor verbeteringen of aanvullingen.

 

 

Burgerwetenschap

Je leerlingen nemen gedurende minstens één lesuur deel aan het burgerwetenschapsproject Radio Meteor Zoo en dragen zo bij aan echt wetenschappelijk onderzoek van het BIRA.

 

 

Lezing: "Hoe meteoren betrekken in de les?"

Stijn Calders geeft uitleg over meteoren en meteorendetectie met de BRAMS-antennes, alsook hoe dit wetenschappelijk onderzoek zijn toepassingen vindt in de klas aan de hand van het MOMSTER-lerarenpakket.


Stijn Calders geeft tips over hoe je meteoren kan betrekken in de les.